Stöd oss

Hjälp oss att hjälpa!


Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt.
Du kan bidra till Brottsofferjourens arbete på olika sätt.

Alla kan inte engagera sig aktivt men det finns alltid möjlighet att vara delaktig och bidra. Genom att vara medlem hjälper ni oss fortsätta ge stöd och hjälp till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.