Bli medlem

Som medlem i Brottsofferjouren i Växjö ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet. Du kan vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen ”Brottsoffer” som utkommer 4 gånger/år och varje gång har olika tema om brott. Du behöver inte engagera dig i volontärarbete för att bli medlem. Medlemsavgiften betalas årsvis.

Medlemsavgiften är per kalenderår:
150:- Vuxen
200:- Familj
800:- Företag/Förening

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro: 5599-9734 
eller Swish: 123 168 6997
Kom ihåg att uppge namn, adress och gärna mailadress till den som avgiften avser.