Företagssponsring

Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer.
Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring. Detta sker genom att företaget i utbyte mot ett bidrag i pengar eller i form av varor och tjänster erbjuds olika former av PR från vår sida. Det kan till exemplel vara fråga om ett diplom, en logotype på hemsidan eller ett omnämnande i vår verksamhetsberättelse.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer i Växjö så är du hjärtligt välkommen att höra av dig så diskuterar vi formerna för sponsringen.