Gåvor och donationer


Även om du inte vill bli medlem eller arbeta ideellt kan du stödja vår verksamhet ekonomiskt med ett bidrag av valfri storlek. Allt från mindre gåvor till större donationer mottas med största tacksamhet. Alla gåvor går direkt in i verksamheten och kommer brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga tillgodo.

Gåvan ska betalas in på Bankgiro: 5599-9734 
eller Swish: 123 168 6997


Kom ihåg att ange om betalningen avser en gåva samt skriva ditt namn och adress så att vi har möjlighet att tacka för ditt bidrag.