Brottsutsatt och polisanmält ärendet?

När brottsoffret polisanmäler ett brott startar en rättsprocess. Du som är brottsoffret kallas nu för målsägande och har en rad rättigheter.

Rättskedjan ser ut så här

  • polisanmälan
  • förundersökning
  • åtal
  • huvudförhandling (rättegång)
  • dom
  • straff
  • skadestånd

Du kan läsa mer på brottsofferguiden.se

Brottsofferguiden.se är en ny webbplats som guidar brottsoffer.

Brottsoffer behöver komma i kontakt med många olika myndigheter. Det kan upplevas svårt i en redan utsatt situation. För att göra situationen enklare har Brottsoffermyndigheten tagit fram den här webbplatsen. Där går det att få information som är anpassad efter olika typer av brott, ålder och vilket steg i rättsprocessen som är aktuellt.

– Utgångspunkten är att den som utsatts för brott inte ska behöva leta efter svar på sina frågor på olika webbplatser utan hitta rätt information på ett och samma ställe.

En besökare på Brottsofferguiden får börja med att kryssa i vilket brott som hen har blivit utsatt för. Därefter får personen ange sin ålder och slutligen var i rättsprocessen personen är, till exempel om en polisanmälan är gjord eller om det varit rättegång. Utifrån valen får besökaren anpassad information, såsom till exempel hur polisen utreder ett brott, se på en film om hur en rättegång går till, checklistor och kontaktuppgifter till verksamheter som kan ge dig stöd, hjälp och information.