Bli volontär

Uppdrag som stödperson/vittnesstöd

Att bli utsatt för eller bevittna ett brott kan hända vem som helst, var som helst och när som helst. Vill du göra en viktig insats i samhället – eller känner du någon som skulle passa för detta uppdrag?

Välkommen att höra av dig till oss så berättar vi mer om vad det innebär att jobba som volontär på Brottsofferjouren Växjö. Utbildningen är kostnadsfri och ger dig kunskaper inom områden som samtalsmetodik, vanliga reaktioner hos brottsoffer, rättsprocessen, skadeståndsfrågor, polisens arbete mm.
Inför, under och efter utbildningen prövas din lämplighet som stödperson/vittnesstöd. Välkommen med din intresseanmälan via vår nationella hemsida https://www.brottsofferjouren.se/stod-oss/bli-volontar/