Vår verksamhet

Brottsofferjouren Växjö är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets myndigheter och hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten, Region Kronoberg, sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Växjö är medlem i Brottsofferjourernas Föreningskansli och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour. Volontärerna utgör kärnverksamheten inom jouren och Brottsofferjouren Växjö har en heltidsanställd Verksamhetsledare/Verksamhetsutvecklare som samordnar stödverksamheten på Tingsrätten och den allmänna stödverksamheten via telefon/samtal.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren Växjö en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat.

Styrelsen

Ordförande:
Peter Lind

Vice ordförande:
Monica Appeltoft

Ledamöter:
Anna Storbjörk, sekreterare
Ingrid Bengtsson, ledamot
Ola Brandstedt, ledamot
Åke Almqvist, ledamot

Valberedningen:
Rose-Marie Holmqvist
Stefan Karlsson
Håkan Fredriksson

Revisor:
Anders Franzén

Suppleant, revisor:
Ann-Kristin Lindquist

Adjungerad kassör:
​Åke Almqvist

Verksamhetsledare/Verksamhetsutvecklare:
Idha Alfredsby