0470-456 94 (09.00-12.00)

Huvudrubriker

Stöd oss

Hjälp oss att hjälpa!
Brottsofferjouren är en ideell organisation och vår verksamhet är helt beroende av de medel vi får och att människor engagerar sig ideellt.
Du kan bidra till Brottsofferjourens arbete på olika sätt.

Alla kan inte engagera sig aktivt men det finns alltid möjlighet att vara delaktig och bidra. Genom att vara medlem hjälper ni oss fortsätta ge stöd och hjälp till brottsutsatta, vittnen och anhöriga.

Bli medlem
Som medlem i Brottsofferjouren i Växjö ger du ett mycket viktigt bidrag till vår verksamhet. Du kan vara med och påverka verksamhetens utformning och delta i de evenemang som föreningen arrangerar. I medlemskapet ingår en prenumeration på tidningen ”Brottsoffer” som utkommer 4 gånger/år och varje gång har olika tema om brott. Du behöver inte engagera dig i volontärarbete för att bli medlem. Medlemsavgiften betalas årsvis.

Medlemsavgiften är per kalenderår:
150:- Vuxen
200:- Familj
800:- Företag/Förening

Medlemsavgiften betalas in på Bankgiro: 5599-9734 
eller Swish: 123 168 6997
Kom ihåg att uppge namn, adress och gärna mailadress till den som avgiften avser.

 

Gåvor och donationer
Även om du inte vill bli medlem eller arbeta ideellt kan du stödja vår verksamhet ekonomiskt med ett bidrag av valfri storlek. Allt från mindre gåvor till större donationer mottas med största tacksamhet. Alla gåvor går direkt in i verksamheten och kommer brottsutsatta, vittnen och deras anhöriga tillgodo.

Kom ihåg att ange om betalningen avser en gåva samt skriva ditt namn och adress så att vi har möjlighet att tacka för ditt bidrag.

 

Företagssponsring
Ekonomiskt är vi helt beroende av välviljan hos samhällets aktörer.
Ett sätt för företag att stödja vår verksamhet är sponsring. Detta sker genom att företaget i utbyte mot ett bidrag i pengar eller i form av varor och tjänster erbjuds olika former av PR från vår sida. Det kan till exemplel vara fråga om ett diplom, en logotype på hemsidan eller ett omnämnande i vår verksamhetsberättelse.

Om ditt företag är intresserat av att stödja oss i vår strävan att ge hjälp och stöd till brottsoffer i Växjö så är du hjärtligt välkommen att höra av dig så diskuterar vi formerna för sponsringen.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.