0470-456 94 (09.00-12.00)

Huvudrubriker

Allmänt om skadestånd

Skadestånd
Den som begår ett brott är i regel skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar, detta kallas skadestånd.

Skadeståndskrav
Den som begår ett brott är skyldig att ersätta de skador som brottet orsakar. Den som drabbas av skadan (målsäganden) kan kräva skadestånd av den som orsakat skadan (gärningsmannen). Man bör meddela att man kommer att kräva skadestånd gärna redan vid polisanmälan.

Åklagaren är i normalfallet skyldig att hjälpa målsäganden med skadeståndet i kommande rättegång om målsäganden begär det. Vid vissa typer av brott har brottsoffret dessutom rätt till juridisk hjälp (målsägandebiträde). Det gäller främst vid sexualbrott och våld i nära relationer, men även vid annan typ av brott om det finns särskilda behov. Den juridiska hjälpen kostar inget och målsägandebiträdet ska bl a hjälpa till med skadeståndsfrågan.

Att få ut sitt skadestånd
Om gärningsmannen fälls för brottet är det vanligt att domstolen bestämmer att han eller hon ska betala skadeståndet. Det är vanligt att gärningsmannen inte gör det frivilligt. Att domstolen dömer någon till skadestånd innebär inte att pengarna betalas ut automatiskt till brottsoffret. Kontakta Brottsofferjouren för råd och hjälp!

Brottsoffret kan dock få viss hjälp av Kronofogden med att få ut skadeståndet. Om domstolen har beslutat om skadestånd skickas alltid en kopia av domen till Kronofogden som i sin tur kontaktar brottsoffret och frågar om han eller hon vill ha hjälp med att driva in skadeståndet. Svarar man ja görs en utmätning av Kronofogden om gärningsmannens ekonomi, och den servicen är gratis.

Läs mer om villkor och ersättning på
www.brottsoffermyndigheten.se
www.kronofogden.se

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.