0470-456 94 (09.00-12.00)

Huvudrubriker

Årsmöte

Vår verksamhet

Brottsofferjouren Växjö är religiöst och partipolitiskt obunden och fungerar som ett komplement och alternativ till samhällets hjälpinsatser. Verksamheten finansieras med bidrag från kommunerna i vårt upptagningsområde, Brottsoffermyndigheten, Region Kronoberg, sponsorer samt genom medlemsavgifter. Brottsofferjouren Växjö är medlem i Brottsofferjourernas Föreningskansli och uppfyller minimikraven för en brottsofferjour.

Som alla ideella föreningar har Brottsofferjouren Växjö en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsens ansvar är att genomföra de beslut som årsmötet fattat.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.