0470-456 94 (09.00-12.00)

Du har väl inte missat artikeln om Brottsofferjouren i senaste numret av Magazinet?

Samtalsstöd och vägledning för brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det erbjuds kostnadsfritt av den ideella organisationen Brottsofferjouren. I Växjö har Malin tillträtt som ny verksamhetsledare. "Det här är viktigt på riktigt! Man kan hjälpa och göra en stor insats bara genom att lyssna".

När det rapporteras och debatteras om brott så kommer ofta brottsoffren i skymundan. Att bli utsatt för ett brott kan förutom eventuella fysiska skador också innebära en psykisk stress. 
– Många brottsoffer upplever att de beter sig konstigt efteråt, men det är i själva verket en naturlig reaktion på en onormal situation, säger Therese Johansson, tidigare verksamhetsutvecklare på Brottsofferjouren i Växjö.

Brottsofferjouren i Sverige bildades 1988 och genom deras ideella insatser erbjuds alla brottsoffer stöd i form av samtal och lotsning. 
– Om du drabbats av ett brott ska polisen per automatik fråga dig om du vill ha hjälp av Brottsofferjouren. I samtal med oss kan du berätta om vad som hänt, hur du känner dig och även ställa frågor om hur en rättegång går till. Vi har tystnadslöfte och allt är kostnadsfritt. 
I Växjö har Brottsofferjouren funnits sedan 1991 och föreningen var först i landet med vittnesstöd.
– Vi finns på plats i Tingsrätten om man vill ha stöttning som vittne.

Brottsofferjouren gör viktiga insatser, ofta i det tysta. Malin och Therese är samstämmiga om att organisationen behöver bli mer synlig.
– Många har vaga uppfattningar om vad för slags stöd och tjänster vi kan erbjuda. 
Ett annat önskemål är ett utökat stöd för vittnen.
– På samma sätt som att alla brottsoffer idag via polisen erbjuds stödsamtal med Brottsofferjouren så borde också alla vittnen få samma möjlighet!

 

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.